четвъртък, 8 септември 2016 г.

1944 руснаците : Да се убиват българите на границата които искат да избягат / спасят Руското робство русия ссср бкп

Източници : http://desebg.com/2011-01-13-09-25-08/2498-2015-10-29-16-56-33 с заглавие - На границата се убива директно без арест и разпит

След руската окупация на Царство България ( 1 на Балканския и 6 та в Европа ) на 8 срещу 9 септември 1944 г. и попадането на родината ни под руско робство , което беше по античовешко и от турското 500 годишно робство, за което нашите великани - Стефан Стамболов , Георги Раковски , Христо Ботев , Васил Левски , Захари Стоянов и мн. други са писали , борили са се и са ни предупреждавали. След тази злокобна година , руснаците забраняват българите да напускат поробената им родина и да бягат към свободния свят и по този начин да съхранят българщината и да вършат просветителска дейност , както гореспоменатите великани по времето на турското робство. Тези , които нарушат този диктат биват убивани на границата. Дори руснаците организират еничари , които имат за цел да организират фалшиво преминаване на границата и да видят кои наивни българи ще се съгласят. След което веднага биват убивани без съд и присъда. Естествено след това ги съдят неграмотните съдии ( истинските съдии веднага след злокобния 9 сеп 1944 са избити ) за да им вземат имуществото. Не е можело дори и вътре в Задунайската Губерния ( поробена България ) да се пътува. Можело е да патуват вътре / извън само еничарите - руските слуги - майкопродавци. Има много малко случаи на българи спасили се от руското робство и с много мъки избягали за свободния свят. Такъв е случая на д-р Николай Гавриков , който описва какво е преживял в книгата си ,, По море без лодка " - http://www.bgswim.info/index.php?t=2179 . Плувал е през нощта в ледена вода. Руските поробители са пускали руски агенти по свободният свят , които имат за цел следните задачи :
1 . Да следят българите които образуват чети за освобождението на България от руско робство.
2 . Да следят българите , които извършват просветителска дейност. 
3 . Да убият българите , които се считат за опасни за руския поробител.
4 . Да се примамят / подлъгат или отвлекат българи , които да бъдат ликвидирани в 16 та руска република Задунайска Губерния. Такъв е случаят с бореца за освобождаването на България от Руско робство - Борис Арсов, председател на основания от него Съюз на българските революционни комитети. Издава бюлетин “Левски”. Той е отвлечен от Дания и убит в поробена България, преди това разбира се мъчен и бит.

Текста не е подложен на редакция ще го видите долу от документите от който е копиран. Има правописни грешки разбира се но такива са националните предатели / руски слуги - неграмотни, българомразци. Иначе така наречения " руски език " го знаят майкопродавците нищо , че са родени в България... Учат се от вожда им пияницата завършил 2 ри клас, масовия убиец и терорист, борил се е против българите в полза на чужда държава ( за пари ) - Георги Димитрович ( Гошо Тарбата ).

Строго поверително
До 
Другаря началник на отдел " Особена инспекция "
ДОКЛАД
От Константин Бузов, инспектор в отдел "не се чете " на МВР. 

Относно: Погрешни методи , прилагани от органите на граничното разузнаване.
ДРУГАРЮ НАЧАЛНИК В връзка с доклада, който даваме от името на комисията , като-варена да обследва проявите на несработване между органите на ДДС и тези на Гранични войски , искам да поставя няколко въпроси, които, поради желанието на останалите двама членове от комисията, не можаха да намерят място в рамките на общия доклад. Тези въпроси са следните: 
1. От разузнавателната секция при граничния сектор в гр.Елхово / поделение Въча / са усвоени и се прилагат , с знанието на временния командир на поделението , коренно погрешни методи на действие , които могат да доведат и отчасти вече са довели до твърде неприятни политчески последици. Така, от началото на м.октомври м.г. до 20.декември с.г. само от едно единствено село - с.Странджа , Елховско - са били хванати и след това избити 6 души селяни, предимно младежи. Първият път е бил заловен младеж-българин, идващ от Турция ; без да си напише даже и показанията и без да бъде основно разпитан той бива ликвидиран. Вторият път четирма души биват примамени към границата, хванати и без какъвто и да било разпит и написване на показания същобиват ликвидирани. И трети път по същия начин изчезва, т.е. , бива ликвидиран още един . Пред Щаба на гранични войски тези избивания са били легендирани като навършени при " опит " за бягство отвъд границата ; а за местното население била пусната легендата , че са избягали в Турция.

При положение , че с.Странджа е непосредствено до турската граница и местното население подържа почти постоянни връзки с лица отвъд границата, последната легонда е явно съшита с бяли конци. За същия период от време от същото село е изчезнало по мистериозен начин още едно лице , за което нищо не се знае къде се намира. По мое убеждение и това лице е ликвидирано от автора и на другите ликвид....не се чете.
За същото време от гр.Елхово е изчезнало едно лице , жител на същия град. То е било арестувано от органите на граничното разузнаване и след това ликвидирано. Според данни на ДС-Бургас в Елхово определено се говорило за действителната съдба на това лице. Поради особения характер на тези случаи не съм навлизал в по-дълбокото им разглеждане. но доколкото можех да разбера някакви сериозна оперативни или други изгоди от усвояването на такъв един метод на действие няма. Политическите последици , обаче , от ликвидацията на местни хора не са положителни.
2. Прави впечатления , че доста от чиновете на граничните сектори , без да са включени в апарата на разузнавателните секции и без да имат специална школовка , са в течение или пряко се раличават с работата на разузнавателните секции. Нещо повече , даже . Лица , които нямат никаква подготовка за специалните въпроси на разузнаването , пряко ръководят и направляват граничното разузнаване. Така е напр. с временния командир на гранич. сектор в Елхово . / А вероятно така е и с другите сектора / . При това положение не може усвояването на погрешни методи да не се свърже с професионалната некомпетентност на ръководителите. По мое мнение , налага се случаите на ликвидации да бъдат разгледани основно , за да могат да се извлекат поуки от усвояването на погрешни методи на действие , а и за да се пресече по-нататъчното приложение по същия начин на тези методи, признаци за което има на лице. Струвами се също така , че е необходимо работата на разузнавателните секции при Гранични войски да бъде поставена на по-здрави професионални основи , за да се отстранят някои отрицателни резултати в тяхната работа.

17.1.1949 г.
СОФИЯ - Главен инспектор : Константин Бузов


Няма коментари:

Публикуване на коментар