събота, 9 януари 2016 г.

7 януари 1945 сърбия изкла 1200 българи във Вардарско ( Област Македония ) Кървавата Коледа ( Божик )

Източници
Преди 70 г. кървав Божик изкла 1200 българи в Македония - http://www.faktor.bg/novini/balgariya/63816-predi-70-g-karvav-bozhik-izkla-1200-balgari-v-makedoniya.html
Кървавата Коледа - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0


Предистория
След руската окупация на Царство България през 9 септември 1944 г. http://bulgarskaistoriq.blogspot.bg/2015/04/1944.html и началото на руското робство, русия заедно със своя руски, антибългарски малък сателит - сърбия ( по това време руския проект Югославия / Сърбославия ) създават македонската нация ! По това време руското робство в България тече със пълна сила. Избиват се веднага българските революционери, войводи, офицери, войници, учители , свещенници , лекари, всички които са против руското робство и цялата българска интелигенция. Така по това време и в българските краища : Вардарско ( Област Македония ) / днешен Фуром - БЮРМ, Западна ( Беломорска ) Тракия - Днешна северна гърция, и част от Поморавието ( днес източна сърбия ) , които русия иззема от Царство България малко преди руската окупация на 9 септември 1944 г. ,протича етническо чистене на българите , които изявяват и не се отказват от своето българско самосъзнание.

Така на 7 януари 1945 година, първия ден на Коледа, по списък, съставен от Лазар Колишевски по нареждане на руската слуга Тито ( съгласувано с русия ) във Вардарско ( Област Македония) са избити без съд и присъда 1200 българи. Целта е била да се заличи българското самосъзнание и да се ускори процесът на македонизация на населението. 
В следващите няколко седмици в Охридско и Преспанско са убивани цели семейства. След това телата са им изхвърляни в Охридското и Преспанското езеро или по чукарите на планината Галичица край село Отешево. Установено е избиването на над 23 000 заявили своята българска принадлежност, а други 130 000 българи са изселени, прогонени или изпращани в концлагера “Голий оток” или затвора “Идризово”. Само в първия ден на Коледа, 7 януари ( във Фуром - БЮРМ Коледа се нарича Божик и се чества според Юлианския календар ) в Скопие са избити 63 души, във Велес – 54, в Куманово – 48, в Битоля – 36, в Щип – 77, в Прилеп – 35, край село Владимирово, Беровско са убити 330 души. Във Велес телата са закопани за черквата “Свети Спас” и край Пуста кула. Кървав Божик изкла 1200 българи във Вардарско ( Област Македония ) - днешен Фуром / БЮРМ.

На снимката руската подлога и агент на чужди държави, българомразеца - Георги Димитров поздравява Тито за избитите българи.....


Няма коментари:

Публикуване на коментар