петък, 15 януари 2016 г.

Драган Цанков - предател , руска слуга ( русофил ) , продажник , антибългарин


Като отидеш в уикипедия ,, Драган Цанков " пише , че е русофил. Но какво точно е направил по тази линия не пише. Ако погледнем общо в тази връзка на нещата , в уикипедия много работи са спестени по отношение на чужди враждебни на България империи и измислени държавички. Тези предатели, измекяри виновни за това незнят една много вярна и истинска мисъл, която гласи : ,, Част от народа можеш да го лъжеш за неопределено време , но целият народ през цялото време - няма как .....!!! "
Приятно четене.....

Роден : 9 ноември 1828 Свищов, По времето на турското робство.
Починал : 11 март 1911 ( на 82 г. - три год. след независимостта ) София, Царство България.

Към края на 1885 г. до руския дипломатически агент в България бе подадено изложение с ,, клетвени обещания "  от лицата : Драган Цанков, Тодор Бурмов и Марко Балабанов да действат съгласно ,, плановете на императорското правителство " . След това Министерството на външните работи започва да им отпуска по 40 хиляди рубли на година. От своя страна триумвирите се задължиха да провеждат руска агитация в България, и за всичко да се отчитат пред руското дипломатическо ведомство.
В навечерието на свалянето на Батенберг през 1886 г., за да спаси живота си, моли царското правителство да му даде руско поданство ( гражданство ). След руския преврат за премахването на Александър I Батенберг Драган Цанков е сред авторите на т.нар. „махзар“ - молба до формалния сюзерен на България - турския султан, в която се иска неговата намеса за уреждане на ситуацията чрез окупация.
През 1886 г. емигрира в Русия. Завръща се в България през 1895 г. след убийството на великия Стефан Стамболов убит от руските мекерета - изроди http://bulgarskaistoriq.blogspot.bg/2015/12/blog-post_7.html , и веднага се заема с възстановяване на своята партия.
По долу в документите ще видите как руските мекерета, предателите, българомразците : Драганчо Цанковчо , Тодор Бурмов и Марко Балабанов се продават и полагат клетви в защита на руските интереси.

ДОКУМЕНТИ

Към края на 1885 г. царското правителство успя окончателно да привлече цанковистите към себе си: „на първо време" предложиха на Цанков „10-12 хил. франка във вид на персонална помощ" /N 4/. След Цанков към чувала с парите се повлякоха Тодор Бурмов и Марко Балабанов. От името на този „троен съюз" до руския дипломатически агент в България бе подадено изложение с „клетвени обещания" да действат „съгласно плановете на императорското правителство". След това Министерството на външните работи започна да им отпуска по 40 хил. рубли на година. От своя страна триумвирите се задължиха да провеждат руски агитация в България и за всичко да се отчитат пред руското дипломатическо ведомство /N 8/.

Резервно копие от изображението горе - http://www.faktor.bg/fadmin/ajax/images/imports/af3512f6ec03c4fcb44dc337436cd30c.jpg

Ето и част от текста на самата грама, преведена от Васил Коларов, изпратена от дипломатическия агент в руското консулство А. Кояндер до директора на Азиатския департамент Иван Алексеевич Зиновиев.


N 4. Писмо от дипломатическия агент в София до директора на азиатския департамент Зиновиев
29/17 Декември 1885 г.
За това би следвало ние да снабдяваме Цанков с необходимите за водене на агитация парични средства, които той може да получи само от нас.
Имайки предвид ползата, която можем да извлечем за собствените си интереси, като обвързваме към себе си Цанков с материални изгоди, аз си позволявам да подкрепя неговото ходатайство за оказването му на парична помощ от сумите на окупационния фонд. Като начало във вид на лично подпомагане би следвало да му отпуснем от 10 до 12 хиляди франка. Впоследствие също би могло да го снабдяваме и със средства, необходими за водене на борбата с неговите политически противници, които сега са и наши най-опасни врагове. Разходването на всъщност крайно незначителна част от намиращите се в наше разпореждане суми от упоменатия фонд за подобен род цели би могло, по мое мнение, да донесе значителна изгода на нашето положение и нашите интереси в България.
Резервно копие от изображението горе - http://www.faktor.bg/fadmin/ajax/images/imports/515e2d1da2f65ddfa194fb0fc6c33a08.jpg

От телеграмата на руския дипломатически агент Богданов до външния министър Гирс се вижда, че лично руският император Александър III Българомразец следи за раздаваните пари на безродните си платени помияри и добре си води сметките, отчитайки, че щом веднъж си станал помияр, то вероятно ще си такъв за цял живот. Нормално е този, който дава парите, да се притеснява, че те ще бъдат присвоени, защото много добре знае кому ги дава:


N 5.
Телеграма на дипломатическия агент в София до министъра на външните работи Гирс
5 януари 1886 г./25 декември 1885 г.
Тъй като имат намерение да издават вестник, чиято цел би била да разяснява доколко сегашното антируско направление в България противоречи на народните интереси и колко пагубно ще се отрази на нейното бъдеще, при това доколкото е възможно без да се прибягва до нападки срещу правителството и другите партии, Драган Цанков, Балабанов и Бурмов предполагат, че е необходимо пътуване на последния в Русия за събиране на пожертвования за издаване на такъв вестник и за борба с други средства срещу тукашното антируско направление. Но предвид все повече и повече откриващите се благоприятни условия за такава пропаганда, би вило желателно подобен вестник да се основе колкото е възможно по-бързо и Цанков моли секретно да му се предостави еднократна правителствена субсидия от шест хиляди франка, така че без да изчаква събраните от Бурмов пари, да може да започне издаването на вестника от 1 януари [1].
/Богданов/
1. На оригинала има забележка от ръката на Александър III: „На него Вече са му дадени 12 000 франка."
38
Резервно копие от изображението горе - http://www.faktor.bg/fadmin/ajax/images/imports/833067a6347abcc6db93f4e86e05d993.jpg

N 6.

Телеграма от министъра на външните работи до дипломатическия агент в София Богданов.
7 януари 1886 г. /26 декември 1885 г.
Получих телеграмата от /5 януари/ 24 /декември/  Строго секретно. Имайки предвид притесненото лично положение на Драган Цанков и предложението му да издава Вестник, на господаря император му бе угодно да разреши да му се предоставят от окупационните суми дванадесет хиляди франка.
Гирс

Резервно копие от изображението горе - http://www.faktor.bg/fadmin/ajax/images/imports/c2716dc0cac382954cf0f53d5d324c3a.jpg

В следващата грама, вече от 1886 г., се вижда, че финансирането на руските слугинажи , измекяри и предателите с парите на българското население продължава, Тодор Бурмов , Марко Балабанов и Драган Цанков дори са принудени да подпишат клетвена декларация за вярност към целите на руския империализъм:


N 8

Депеша [1] от дипломатическия агент в София до министъра на външните работи Гирс

17/5 април 1886 г.
Милостиви господине Николай Карлович,
Имах честта да получа строго секретната инструкция на ваше превъзходителство от /2 април/ 21 миналия март под N 55 [2], с която Вие благоволявате да ми наредите да предоставям на г.г. Бурмов, Цанков и Балабанов по 40 хиляди франка в година от българския окупационен фонд, започвайки от /13/ 1 януари т.г., за издаване на вестник с цел разясняване сред българите на истинските им интереси и агитация сред народа в същия смисъл и няма да пропусна точно да се съобразявам със заповедите на Ваше Високопревъзходителство да взема всички мерки тази помощ строго да се пази в тайна.
Освен това всичките три лица подписаха на тази записка клетвено обещание, че винаги точно ще се съобразяват с казаното в нея и строго ще се придържат към изложената в нея програма и когато са в опозиция, и когато са на власт. Те също се заклеха, че ще действат винаги единодушно по тази програма, във взаимно съгласие и никой от тях никога няма да си позволи някакво отделно действие, без да се посъветва с другите си съюзници и без да получи тяхното одобрение и съгласие, когато са на власт или в опозиция. В заключение те положиха клетва, че ще останат неизменно верни на този троен съюз във всички възможни случаи.
Приемете и пр.
П. Богданов
Резервно копие от изображението горе - http://www.faktor.bg/fadmin/ajax/images/imports/e06d6c37ec7baf0d64cd7aed2a662d97.jpg

Със следващата грама руският дипломат в София докладва на руския външен министър за осъществения преврат и изпраща копия до мисиите в Пловдив и Константинопол. Видно е, че платените руски мекерета са съставили правителство, което скоро ще бъде пометено от българския народ:


N 14.
Телеграма от дипломатическия агент в София до министъра на външните работи Гирс
21/9 август 1886 г.
Временното правителство е съставено. Председател — митрополит Климент; членове: Драган Цанков, Бурмов, Христо Стоянов, Радославов, Величков и майор Никифоров, главнокомандващ — майор Груев.
Временното правителство моли господаря император да приеме българския народ под своя защита и покровителство. То ходатайства специално за предпазване границите на Северна и Южна България срещу неприятелско нашествие.
Communigue copies Constantinopole es Philippople.
Богданов 
Резервно копие от изображението горе - http://www.faktor.bg/fadmin/ajax/images/imports/e4b5a893de232a95f8452c02b2c04733.jpg

Няма коментари:

Публикуване на коментар